Política de privacitat

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES?

COLOMÉ ANGELATS, SLU (en endavant, COLOMÉ), amb domicili al carrer Nou, s/n, 08792 La Granada del Penedès (Barcelona)  i CIF B-60563053.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES? QUÈ ENS LEGITIMA EL SEU TRACTAMENT? I DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les teves dades seran tractades d’acord amb el següent:

Tractament/Finalitat Base de legitimació Durada

Contacta amb nosaltres En posar-te contacte amb nosaltres tractarem les teves dades per gestionar els dubtes o les consultes que ens puguis plantejar.

En posar-te contacte amb nosaltres tractarem les teves dades per gestionar els dubtes o les consultes que ens puguis plantejar.

T’informem que a més a més fem el tractament sobre la base de l’interès legítim. L’interès de COLOMÉ és donar resposta a totes aquelles consultes que ens puguis fer. El benefici que això genera per a COLOMÉ és el de millorar allò en què els usuaris tinguin dubtes o consultes. El benefici per als usuaris és donar resposta a la consulta i oferir informació sense necessitat que l’usuari hagi de plantejar les consultes.

Per a més informació sobre l’interès legítim et pots adreçar a l’apartat 9 d’aquesta política de privacitat.

Interès legítim Conservarem les teves dades durant 1 any després d’haver resolt la consulta.

Clients i serveis offline: en cas que interactuïs amb nosaltres i adquireixis els nostres productes o serveis per mitjans offline, tractarem les teves dades per gestionar la compra o servei sol·licitat, els pagaments i cobraments fets, fer l’enviament del producte, gestionar, en cas de ser necessari, el contracte entre ambdues parts, i per resoldre qualsevol dubte o consulta que facis.

Igualment, en ser client és possible que tractem les teves dades per enviar-te informació comercial que sigui del teu interès sempre que ens hagis indicat el teu interès mitjançant la marcació de la casella corresponent.

Relació contractual

Conservarem les teves dades mentre estigui vigent la relació comercial i/o contracte existent i fins a 15 anys després de la finalització de la relació amb  COLOMÉ.

En el cas d’enviament d’informació comercial, les teves dades es conservaran fins que ens comuniquis, per qualsevol mitjà, que no desitges rebre informació d’aquest tipus.

Proveïdors i distribuïdors: en cas de ser un dels nostres proveïdors i/o distribuïdors podrem tractar les teves dades per gestionar la relació existent entre ambdues parts, fer els pagaments que correspongui i gestionar els contractes que ens uneixen. Així mateix, en ser proveïdor i/o distribuïdor és possible que tractem les teves dades per enviar-te informació comercial que pugui ser del teu interès. Relació contractual o precontractual

Conservarem les teves dades mentre estigui vigent la relació comercial i/o contracte existent i fins a 15 anys després de la finalització de la relació amb  COLOMÉ.

 1. A QUI COMUNICAREM LES TEVES DADES?

COLOMÉ, en el cas que facis una compra i d’acord amb la relació contractual existent, podrà comunicar les teves dades a tercers que actuaran com a responsables del tractament, i que per tant seran ells qui determinin les finalitats i els mitjans per als quals en facin ús. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l’enviament de mercaderies a l’adreça indicada.

Excepte la comunicació de dades indicades al paràgraf anterior, les teves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra manera a tercers, a excepció d’aquells proveïdors de serveis que duguin a terme determinades activitats per a nosaltres (gestió de la base de dades, etc.) però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Alguns d’aquests proveïdors es poden trobar fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu tal com s’indica a l’apartat següent.

 1. FEM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS?

En el cas que tercers, que ens ajuden en la prestació de serveis, realitzin el tractament de les teves dades de caràcter personal en espais fora de l’espai de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, COLOMÉ s’assegurarà que les teves dades es protegeixin sempre amb les garanties necessàries que podran incloure:

  1. Clàusules tipus aprovades per la Unió Europea.
  2. Certificacions de tercers.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a dataprotect@colomeangelats.com .

 1. QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM MITJANÇANT LES GALETES (COOKIES)?

A través de les galetes podrem tractar i conservar aquella informació sobre l’ús que fas al web, i veurem les seccions visitades, els mapes d’influència, el rastreig del comportament, i en quin moment abandones el web.

Aquesta informació l’obtindrem principalment mitjançant l’ús de galetes, per la qual cosa el teu tractament dependrà de les galetes que hagis acceptat.

Recorda que pots gestionar les galetes des del nostre configurador i canviar les teves preferències en qualsevol moment. Per a més informació, inclosos els tipus de galetes usades i com configurar les galetes instal·lades en el nostre lloc web, consulta la nostra Política de Galetes.

 1. PER QUÈ PODEM FER TRACTAMENTS BASATS EN L’INTERÈS LEGÍTIM?

D’acord amb l’indicat a l’apartat segon d’aquesta política de privacitat, COLOMÉ pot fer tractaments basats en l’interès legítim. Per valorar l’interès legítim s’han realitzat una ponderació de l’interès en què s’han analitzat els beneficis propis com a responsables del tractament, com també els beneficis de tercers, i en la que es conclou que el nostre interès legítim sobre el tractament preval sobre els interessos, drets i llibertats dels usuaris.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l’interès legítim posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a l’adreça indicada a l’apartat 13 de la política de privacitat. Aprofitem per recordar-te que tens dret a oposar-te als tractaments basats en l’interès legítim.

 1. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Totes les dades proporcionades seran conservades durant el termini indicat al segon apartat d’aquesta política de privacitat.

Sense perjudici d’aquests terminis, les teves dades podran ser conservades de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades en el cas que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals que ens puguin forçar a conservar determinades dades durant un període de temps específic.

 1. COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, adreçant-te per escrit a c/ Nou, s/n, 08792 La Granada del Penedès (Barcelona)    o mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: dataprotect@colomeangelats.com , tot incloent la referència “Dades personals” i en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport, sempre que s’escaigui.

Així mateix, pots revocar el consentiment prestat en aquells tractaments basats en el consentiment i/o oposar-te a la resta de tractaments sempre que sigui possible d’acord amb la normativa vigent. Sense perjudici de l’anterior, la revocació/oposició a algun tractament pot suposar que no puguem prestar algun servei.

 1. COM EM PUC POSAR EN CONTACTE AMB EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)?

En cas de dubte, qüestió, consulta o reclamació sobre la manera en què tractem les teves dades personals et pots posar en contacte amb el nostre Delegat corporatiu de protecció de dades, a través de l’adreça dataprotect@colomeangelats.como bé adreçant un escrit a l’adreça c/ Nou, s/n, 08792 La Granada del Penedès (Barcelona)  amb la referència “DPO”.

T’informem que en el supòsit que no obtinguis resposta en un període raonable podràs interposar reclamació davant de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 1. COM PROCEDIREM EN CAS DE MODIFICAR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

T’informem que procedirem a comunicar-te, en cas que sigui possible, mitjançant correu electrònic i/o informació a la nostra pàgina web, qualsevol canvi significatiu en la nostra política de privacitat per tal que estiguis informat dels canvis fets en els tractaments de dades i, si ho consideres oportú, exercir els teus drets en relació amb les teves dades de caràcter personal.